(+84)-222-3883-129

SHEET METAL AND FABRICATION SUBCONTRACT SERVICES

Smart Sheet Metalwork offers the following precision sheet metal and fabrication subcontract services:

 

Sheet Metal Processing

Smart provides precision sheet metal subcontract services. Laser Cutting, CNC Punching, CNC Bending, Welding, Assembly and Finishing.

 

LASER CUTTING

 

CNC PUNCHING

 

FOLDING & BENDING

 

Metal Fabrications

Fabrication from design to manufacture with welded fabrications. Design for Manufacture, MIG and TIG Welding, Robotic Welding, Precision Sheet Metal Fabrications.

See what Smart does for your specific industry.

See Smart's Capacity List.

 

Smart - the precision sheet metal fabrication company.

Latest news

Smart Việt Nam Tại M-Tech 2018

M-Tech 2018 tổ chức tại Tokyo là hội chợ quốc tế về phụ tùng cơ khí và công nghệ vật liệu. Sự kiện diễn ra từ Thứ Tư 20.06.2018 đến Thứ Sáu 22.062018. Smart Việt Nam là một trong số những doanh nghiệp của đoàn có mặt tại Khu gian hàng Việt Nam (Vietnam Pavillion) của hội chợ.